Skip to main content

Column

Sporken Leitmotiv - Bar

Foto: Jetty Sporken

4 september 2019

Cultuur en Geld | deel 1: Subsidies

De verhouding cultuur:economie heeft de gemoederen altijd beziggehouden, het is van alle tijden. Organisaties van klassieke-muziek-manifestaties bijvoorbeeld moeten eerst ‘langs de instanties’, de subsidieverstrekkende instituten. Heel wat paracetamols komen eraan te pas voordat de eerste noten gespeeld worden.
Elke vier jaar (of jaarlijks) zweet men vele peentjes wanneer de competitie losbarst en iedereen probeert in de gunst van de subsidiënten te geraken. Ik heb zwaar te doen met de organisaties van al die concerten en festivals, want niet zelden worden ze onverrichterzake als een hond naar de mand gestuurd.
De vraag waarom de ene organisatie wel en de andere niet mag rekenen op support van het toekenningsbureau zal wel onbeantwoord blijven, terwijl de aanvraagformulieren identiek zijn: – vernieuwing – educatie – jong en oud – kwaliteit – historisch belang – unieke programmering -relevantie voor stad en omgeving (op de kaart zetten…) – relatie met andere kunst – goede cijfers – verduurzaming en verzin nog maar wat. Je zou zomaar subsidie kunnen mislopen als je de regels naleeft en het publiek vervolgens thuisblijft; dan heb je als organisatie toch iets verkeerds gedaan. Is er iemand die me, voordat ik doodga, kan uitleggen hoe het systeem werkt, waar was of ben ik kennelijk te dom voor? Of is het een typisch gevalletje ‘Ons kent Ons’?

Subsidie: tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Kennelijk bepaalt het ambtelijk apparaat wat van economische waarde is of niet, oei, ambtenaren die mogen uitmaken ‘deze ja’ en ‘die nee’.
Je kunt je waarachtig bij héél véél afvragen of het van economische waarde is of niet, maar bij kunst en cultuur ligt bij velen de Pavlovreactie op de lippen: nee. En met dat bijltje hakken we al eeuwen. Terwijl het juist de kunst is die mensen aanspoort tot een museum- of concertbezoek, niet het gemeente- of provinciehuis. Het valt niet mee om dat uit te leggen aan het driedelig grijs… die lui kom je daar nauwelijks tegen.

Leuk! Laten we dit delen op Facebook:

Sporken Leitmotiv